CNC 自動化數控加工設備

CNC 機台

CNC 機台

璦迪瑪格瑞-CNC_永進
CNC電腦數值控制铣床
  • CNC4.jpg
  • CNC5.jpg
  • CNC1.png
  • CNC2.png
  • 20190125_190125_0044_001_.jpg
詳細介紹

 

 ADIMARGARET     CNC機台 
 

CNC (Computer Numerical Control)
電腦數值控制铣床
每一個下刀指令都是為了呈現設計師極致用心所勾勒出來的『 點 線 面』

READ MORE